Резултати от ДЗИ по БЕЛ 2022

Учебен център Изпити Уни отчете резултатите от Държавния зрелостен изпит по български език и литература за  учебната 2021-2022г. като ги сравни с обобщените резултати за страната, изразени в проценти.

На първата кръгова диаграма са официалните резултати от ДЗИ по БЕЛ за страната. Прави впечатление, че новият формат на матурата по БЕЛ е затруднил зрелостниците. Тази година дванадесетокласници са получили повече двойки ( 16,1%) отколкото тройки (12,3%) на първия задължителен изпит (БЕЛ) по новата програма на МОН. Най-висок е процентът на оценка “добър 4” (32,6%), следвана от оценка “много добър 5” (28,8%).

На този фон не е малък броят на изкаралите най-желаната оценка “отличен 6”, общо 10,5% от зрелостниците са отличници, като пълни шестици са получили 4,2% от завършващите средно образование тази година.

На втората диаграма са поместени резултатите от ДЗИ по БЕЛ за 2022г. на курсистите в учебен център Изпити Уни. Както е видно, оценки “слаб”, “среден” и “добър” никой от курсистите не е получил. Процентът на оценките “много добър” и “отличен” обаче е много висок.  Малко повече от половината обучаващи се в Изпити Уни са изкарали оценка “мн. добър 5″ – 57,9%. Голямата гордост за учебния център обаче са оценките “отличен”, с които могат да се похвалят 42,1 % от курсистите, като един от зрелостниците, доверил се на подготовката ни, изкара пълна шестица, като получи 96 точки на матурата по БЕЛ!

Учебен център Изпити Уни започва записването за подготовка за ДЗИ по БЕЛ за новата учебна 2022-2023г. Пожелаваме си тя да бъде още по-успешна от предишната!

Related Posts