ДЗИ по БЕЛ 2024 – програма, автори и произведения, критерии и скала за оценяване

Искате отлична подготовка за ДЗИ по български език и литература 2024?

Ние от Изпити Уни сме вашият надежден партньор. Предлагаме Ви качествено групово и индивидуално обучение по български език и литература, което ще ви помогне да постигнете отлични резултати и да си осигурите желаната оценка.

Как ще Ви помогнем?
 • Ние обръщаме индивидуално внимание на всеки ученик, като анализираме неговите заложби, интереси, възможности, силни и слаби страни. Според тях изготвяме персонализиран план за обучение, който отговаря на неговите цели и очаквания.
 • Използваме творчески и интерактивни методи на преподаване, които стимулират мисленето, новаторството и мотивацията за учене. Нашите уроци са разнообразни и практически насочени, като включват теоретични разяснения, дискусии, практически упражнения, презентации, видеа и други. Подпомагаме развитието на индивидуалния стил на писане и говорене, като даваме свобода за изразяване на личната креативност.
 • Предоставяме достъп до богат избор от учебни материали, разработки, тестове и задачи, които ще помогнат за усвояване и затвърждаване на знанията. В курса има много практически упражнения с матури и текстове, които ще ви подготвят за всички видове задачи и въпроси на изпита. Предоставяме изчерпателна обратна връзка за упражненията и домашните работи с цел подобряване на успеваемостта и избягване на грешки.
 • Ние Ви подготвяме не само за ДЗИ по български език и литература, но и за други предмети от зрелостната подготовка, като правим междупредметни връзки и прилагаме знанията в практически ситуации. Помагаме Ви да разберете как да анализирате, интерпретирате и оценявате произведенията от ДЗИ, както и да изразявате своето мнение по различни теми.
 • Ние имаме дългогодишен опит и традиции в областта на подготовката за ДЗИ по БЕЛ. Нашите преподаватели са опитни и квалифицирани специалисти, които постоянно се обучават и развиват. Курсистите ни са доволни от нашето обучение и от постигнатите високи оценки на ДЗИ по БЕЛ. Имаме множество успешни бивши ученици, които са продължили своето образование в престижни университети и с чиито постижения се гордеем.
 • Предлагаме Ви гъвкав график, разумни цени и удобна локация. Обученията ни са присъствени или онлайн. Можете да избирате между индивидуални или групови занятия. Присъствените ни обучения се провеждат в два офиса в София: кв. Дървеница, бул. Андрей Ляпчев 9 и кв. Симеоново, ул. Витошки езера 8. Нашите онлайн занятия са провеждани чрез платформата Meet, която позволява да комуникирате с преподавателя и другите ученици директно, да споделяте екрана си, да пишете на дъска и други.
Как да се свържете с нас?

Ако искате да се подготвяте при нас, можете да се свържете по един от следните начини:

Каква е програмата за ДЗИ по български език и литература 2024?

Задължителният ДЗИ по български език и литература включва 41 задачи, сред които:

 • 22 задачи с избираем отговор;
 • 16 задачи с кратък свободен отговор;
 • 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на текст от 4 – 5 изречения);
 • 1 задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Програмата на Министерството на образованието и науката за ДЗИ по български език и литература 2024 включва следните автори и произведения:

Компонент ЛИТЕРАТУРА, 11. клас (общообразователна подготовка)

Тема Родното и чуждото
Димитър Талев. „Железният светилник“
Алеко Константинов. „Бай Ганьо журналист“
Станислав Стратиев. „Балкански синдром“

Тема Миналото и паметта
Иван Вазов. „Паисий“
Никола Вапцаров. „История“
Йордан Радичков. „Ноев ковчег“

Тема Обществото и властта
Христо Ботев. „Борба“
Елин Пелин. „Андрешко“
Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“

Тема Животът и смъртта
Христо Ботев. „До моето първо либе“
Иван Вазов. „Новото гробище над Сливница“
Емилиян Станев.  „Крадецът на праскови“

Тема Природата
Иван Вазов. „При Рилския манастир“
Пейо Яворов. „Градушка“
Пенчо Славейков. „Спи езерото“

Компонент ЛИТЕРАТУРА, 12. клас (общообразователна подготовка)

Тема Любовта
Димчо Дебелянов. „Аз искам да те помня все така“
Христо Фотев. „Колко си хубава“
Петя Дубарова. „Посвещение“

Тема Вярата и надеждата
Елин Пелин. „Спасова могила“
Атанас Далчев. „Молитва“
Никола Вапцаров. „Вяра“

Тема Трудът и творчеството
Елин Пелин. „Ветрената мелница“
Йордан Йовков. „Песента на колелетата“
Виктор Пасков. „Балада за Георг Хених“

Тема Изборът и раздвоението

Пейо Яворов. „Две души“
Елисавета Багряна. „Потомка“
Борис Христов. „Честен кръст“

Какви са критериите за оценяване на ДЗИ по БЕЛ 2024?

Критериите за оценяване на интерпретативно съчинение и литературно есе според изискванията на МОН са следните:

 • Съдържание (до 40 точки) – оценява се степента на разбиране на текста, анализа на темата, аргументацията, изразяването на авторско мнение, връзката между частите на съчинението, използването на цитати и примери.
 • Езикова култура (до 30 точки) – оценява се правилността на използвания език, богатството и точността на лексиката, уместността и разнообразието на синтаксиса, правописната и пунктуационната норма.
 • Стил (до 30 точки) – оценява се художествеността, оригиналността, изразителността и адекватността на стиловите средства, които авторът използва.

Критериите за оценяване на затворените въпроси за ДЗИ са следните:

 • Затворените въпроси са с един или повече верни отговора, като всеки верен отговор носи определен брой точки, а всеки грешен отговор носи определен брой отрицателни точки.
 • За да се получи положителна оценка, трябва да се натрупат поне 30 точки от затворените въпроси.
 • За да се получи максимална оценка, трябва да се натрупат поне 95 точки от затворените въпроси.

Точковата система за затворените въпроси е следната:

Вид на въпросаБрой въпросиТочки за верен отговорТочки за грешен отговор
С един верен отговор102-1
С повече от един верен отговор102 за всеки верен отговор-1 за всеки грешен отговор
С един или повече верни отговора и опция “Всички са верни”54, ако е избрана опцията “Всички са верни” и тя е верна; 2 за всеки верен отговор, ако не е избрана опцията “Всички са верни”-2, ако е избрана опцията “Всички са верни” и тя е грешна; – 1 за всеки грешен отговор
Какви са модулите по БЕ?

Програмата по български език за 11. и 12. клас за ДЗИ по БЕЛ включва следните модули:

Модул Езикът и обществото

 • Езиковата ситуация в България и света: езикова политика, езикови права, езикови конфликти, езикови контакти, многоезичие, кодово превключване, езикови варианти, стандартен език, диалекти, социалекти, жаргони, професионален език.
 • Езиковата култура: езикова норма, правописна норма, правописни системи, правописни правила, правописни грешки, орфография, пунктуация, интерпункционни знаци, интерпункционни грешки.
 • Езиковата комуникация: комуникативен акт, комуникативна ситуация, комуникативна функция, комуникативна цел, комуникативен замисъл, комуникативен режим, комуникативен стил, комуникативен регистър.

Модул Езикови употреби

 • Езиковите употреби в различни сфери на обществения живот: медии, политика, право, наука, образование, култура, изкуство, спорт.
 • Езиковите употреби в различни видове текстове: художествени текстове (прозаични текстове, поетични текстове), нехудожествени текстове (научни текстове, публицистични текстове, административни текстове, рекламни текстове), смесени текстове (художествено-публицистични текстове, художествено-научни текстове).
 • Езиковите употреби в различни видове речеви действия: описване, разказване, разсъждаване.
Скала за преобразуване на точките в оценки:

Related Posts