Резултати от ДЗИ по БЕЛ 2023 – анализ

rezultati dzi bel 2023
Какво показва анализът на резултатите за страната от ДЗИ по БЕЛ 2023?

Средният резултат на този випуск на задължителната матура по български език и литература е 50,14 точки, което отговаря на оценка добър 3,93. Резултатът е съизмерим, но малко по-нисък – с около 2,5 т., от този през предходната година.

Повечето зрелостници са харесали темата на есето – 32 506 (71%), а интерпретативно съчинение са създавали 9 119 (20%). В работите на 4 239 зрелостници (9%) не е създаден текст, а 862 от тях само са преписали стихотворението.

Защо резултатите от ДЗИ по БЕЛ 2023 са по-ниски?

Повечето зрелостници се справят със задачите, изискващи възпроизвеждане, но задачите, изискващи разбиране, осмисляне, интерпретиране, прилагане на наученото, си остават предизвикателство за мнозина.

При езиковите задачите със свободен отговор с най-висок процент на постижимост е задачата, чрез която се проверява членуването на съществително име, а затруднения се отчитат при употребата на бройна форма за лица и нелица.

При литературните задачи със свободен отговор учениците успешно се справят със свързването на изучени творби с имената на техните автори, но трудно извеждат функцията на диалога в повествователен текст. Затрудняват се и при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и в неизучен текст.

Друг голям проблем в матуритетния формат е 41-ва задача. По-голямата част от дванадесетокласници не знаят как се пише есе и смятат, че свободното излагане на собствени мисли е достатъчно. Това далеч не е така. Есето по много показатели е по- труден жанр от интерпретативното съчинение.

В заключение може да се каже, че има проблеми при постиженията на зрелостниците по БЕЛ. Задачите, изискващи разбиране и осмисляне, продължават да бъдат предизвикателство за мнозина. Необходимо е да се работи повече в тази посока и да се подобри качеството на обучението. Така ще може да се подобрят резултатите от матурата (ДЗИ) по БЕЛ в бъдеще.

Анализ на резултатите от ДЗИ по БЕЛ на курсистите от УЦ Изпити Уни

Средният успех на курсистите от учебен център Изпити Уни на ДЗИ по БЕЛ 2023 е с цели 34 точки повече от средния успех за страната. Тази година общият среден резултат на курсистите е 84т., което се приравнява на много добър 5. 46!

Повечето курсисти от учебния център са предпочели да пишат интерпретативно съчинения в последната задача – 41. въпрос, а това е довело и до по-високи резултати.

Защо подготовката за ДЗИ по БЕЛ в УЦ Изпити Уни е най-качествена?

Учебен център Изпити Уни има уникално ноу-хау в областта на подготовката за ДЗИ по БЕЛ и кандидатстудентски изпити.

Преподаването в Изпити Уни е с високо качество и се основава на съчетаването на творчески подход и практическа насоченост.

Преподавателите в учебния център са високо квалифицирани и специализирани в областта на писането на аргументативни текстове – интерпретативни съчинения и различни видове есета. Те ще Ви помогнат да разберете как да изградите добре структуриран аргумент и как да използвате ефективно езиковите средства, за да напишете убедителен текст.

В курсовете за матура по БЕЛ 1/3 от часовете са фокусирани върху писането на аргументативни текстове, като интерпретативно съчинение и есе. Програмата на курса е разработена така, че да помогне на зрелостниците да разберат материята и да приложат знанията си при писането на аргументативни текстове. Преподавателите дават изчерпателна обратна връзка и помогат да се подобрят уменията.

Учебен център Изпити Уни ще Ви подготви за успешно полагане на матурата по БЕЛ 2024!

Related Posts