МАТУРА по БЕЛ – курс за 12. клас

Матура (ДЗИ) по БЕЛ 2024 – подготовка, програма, конспект, критерии за оценяване

Курсът за матура по БЕЛ за 12. клас на Изпити Уни е по новата програма за Матури по БЕЛ 2022 и цели постигане на максимални резултати и получаване на отлични оценки на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ).

ДЗИ по БЕЛ 2024 – програма, автори и произведения, критерии и скала за оценяване

Програма

Програмата е изработена по критериите на МОН и Държавния образователен стандарт за ДЗИ по БЕЛ, влизащи в сила от матури 2022г., и има практическа насоченост.

Програмата на курса включва учебното съдържание от задължителните модули на профилиращ предмет БЕЛ, изучавани в 11. и 12. клас (втори гимназиален етап): Модул Езикът и обществото; Модул Езикови употреби; Модул Диалогични прочити -с тематичните обхвати за 11. и 12. клас – „Родното и чуждото“, „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“, „Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“, „Изборът и раздвоението“; Модул Критическо четене.

Конспект за матура по БЕЛ 12. клас – автори и произведения.

Програмата обхваща всички модули на изпитния формат и задълбочено разглежда:

– Преговор и компенсиране на знания за езиковите норми: правописна, пунктуационна, лексикална, граматична и стилистична;

– Развитието на умения за възприемане, анализ и извличане на смисъл от различни видове текст, съобразно поставени комуникативни задачи;

– Знания за автори и произведения, предвидени в учебно-изпитната програма на ДЗИ и надграждане с умения за извличане на смисъл, анализ и синтез на неизучаван текст;

– Процесите в българската литературна история и умения за анализиране на творби и проблеми;

– Интерпретиране на художествени творби и писане на аргументативни текстове – есе и ЛИС.

Програмата за подготовка за матура по БЕЛ е съобразена с индивидуалните възможности на курсистите и  предлага авторски помагала и разработки, тестове, матури и други материали с различни степени на трудност, като всички материали са безплатни.

Резултати от ДЗИ по БЕЛ 2022 за Изпити Уни и за страната – анализ

Как да постигнем високи резултати на ДЗИ по БЕЛ?

Резултати от ДЗИ по БЕЛ 2023 за Изпити Уни и за страната – анализ.

Брой часове и времетраене

Курсът за подготовка за матура по БЕЛ е предназначен за зрелостници от 12. клас. Записването започва от 20 август на текущата година. Нов курс за матура по БЕЛ започва всеки месец до края на първия учебен срок.

Хорариум на курса по БЕЛ: 90 уч. часа, от които за подготовка по български език – 30 часа, подготовка по литература – 60 часа.

Занятията се провеждат веднъж седмично при ранно записване за курса и два пъти седмично при записване след 1 декември.

Присъственото обучението е веднъж седмично по три академични часа (45 мин.) до изпита за матура по БЕЛ (май месец) и е съобразено с индивидуалните възможности и заетост на зрелостниците.

Курсистите избират най-удобната за тях форма на обучение – присъствена, онлайн или  смесена. Обученията се провеждат сутрин, следобед, както и в неделя.

Записване и отстъпки

Курс ДЗИ по БЕЛ 2023 – защо да се запишете?

Записването за курса по БЕЛ за ДЗИ е след неформално събеседване с курсиста за определяне на нуждите, знанията, уменията и мотивацията му. Час за събеседване може да запазвате на тел: 0899179613 и на имейл:
info@izpit-uni.com

Курсът за матура по БЕЛ може да се провежда онлайн и да се комбинира с други курсове на Изпити Уни: Курс за кандидатстудентски изпит с БЕЛ, Курс за изпит по журналистика. При едновременно записване на два курса се ползва 10% отстъпка от стойността на втория курс.

При записване на двама души от едно семейство се ползва 10% отстъпка от стойността на курса за втория курсист.

При довеждане на приятел – 10% отстъпка от стойността на курса.

Курс ДЗИ по БЕЛ 2023 – защо да се запишете?

Пробни матури по БЕЛ по новата програма и помагала:

ДЗИ по БЕЛ, август-септември 2023 + отговорите

Помагало за матура по български език за 12 клас

ДЗИ по БЕЛ 2022 + отговори – поправителна сесия

Примерна матура по БЕЛ_общообразователна подготовка 2022

Примерна матура по БЕЛ_профилирана подготовка 2022

Пробна матура по български език и литература (ДЗИ) 2021-2022

Матура по БЕЛ писане на есе грешки

Помагало по БЕЛ граматична норма

ДЗИ_БЕЛ_2021-май

ДЗИ_БЕЛ_2021-август

ДЗИ по БЕЛ 2022 + отговори

Матура по БЕЛ 2023 + отговорите

Учебно-изпитни програми по български език и литература за 11. и 12. клас 2022:

Програма за ДЗИ по БЕЛ_общообразователна подготовка 2022

Програма за ДЗИ по БЕЛ_профилирана подготовка 2022

Учебна програма по БЕ за 11. клас – общообразователна подготовка

Учебна програма по литература за 11. клас – общообразователна подготовка

Учебна програма по БЕ за 12. клас – общообразователна подготовка

Учебна програма по литература за 12. клас – общообразователна подготовка

Учебна програма по БЕЛ за 11 и 12 клас – профилирана подготовка